หลายๆคนที่มีพื้นที่และมีงบประมาณในการทำธุรกิจหมอเส็ง มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของหรือเปิดร้านสมุนไพรหมอเส็ง แต่จะเปิดร้านดีหรือเปล่า ? เราอยากให้ข้อมูลกับท่านสักเล็กน้อยประกอบการตัดสินใจ

สิ่งที่ต้องลงทุนเปิดร้านสมุนไพรหมอเส็ง

  1. มีหน้าร้าน
  2. มีเงินลงทุนในการสต๊อกผลิตภัณฑ์หมอเส็ง ประมาณ 130,000 บาท
  3. มีเงินทุนในการตกแต่งร้าน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์

การขออนุญาตบริษัทเพื่อเปิดร้าน

ในการเปิดสาขาหมอเส็งหรือร้านสมุนไพรหมอเส็งจำเป็นต้องทำการส่งเรื่องเพื่อขออนุญาตกับบริษัทโดยตรง และต้องมีการรับรองของอัพไลน์ เพื่อเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือของร้านและความโปร่งใสในการบริหารร้านค้า และบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินว่า จะยอมรับให้ท่านเปิดสาขาร้านสมุนไพรหมอเส็งอีกสาขาหนึ่งหรือไม่ ?

หากท่านเคยพบเห็นร้านหมอเส็งที่เปิดทำการอยู่ จงทราบไว้ว่าร้านที่ท่านเห็นนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • ร้านที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้สามารถเปิดทำการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท คือ อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท
  • ร้านที่เปิดเองและมิได้ขออนุญาตจากบริษัทอย่างถูกต้อง คือ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท

“เราแนะนำให้ท่านเปิดร้านหมอเส็งแบบถูกต้องตามระเบียบบริษัท เพราะจะอยู่ได้ในระยะยาวแบบไม่มีปัญหาและมีความน่าเชื่อถือ”

สิ่งที่ควรทราบก่อนเปิดร้านสมุนไพรหมอเส็ง

การที่อัพไลน์แนะนำให้สมาชิกใหม่เปิดร้านสมุนไพรหมอเส็งหรือหมอเส็งเฮิร์ปช็อป เป็นกลยุทธ์การขยายงานที่เรามักเห็นว่ามีประสิทธิภาพ และช่วยให้การทำงานของสมาชิกในสายงานเดียวกันง่ายขึ้น ทำให้มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการเริ่มธุรกิจหมอเส็งด้วยการเปิดร้านก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1. ท่านต้องมีความเข้าใจในระบบการทำงานร่วมกับบริษัท เช่น ระบบการจัดการสต๊อก ระบบการลงคะแนน ระบบการสั่งซื้อยาและอื่นๆ เพราะการเปิดร้านสมุนไพรหมอเส็ง ก็เหมือนกับการร่วมหุ้นและเป็นตัวแทนจำหน่ายคนสำคัญของบริษัท
  2. ท่านต้องมีความเข้าใจในสรรพคุณยาหมอเส็ง การใช้ยาหมอเส็ง เพื่อจะได้แนะนำผู้ที่เข้ามาสอบถามหรือมีความสนใจในตัวยาได้อย่างถูกต้อง
  3. ท่านต้องมีสมาชิกหรือมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการร้านของท่านอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง เป็นเรื่องปกติที่ร้านค้าจะอยู่ได้ ต้องมีคนซื้อหรือมีคนใช้บริการใช่ไหม ?
  4. การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ดังนั้น การวางแผนอย่างรอบคอบและมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดีเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก
  5. ระวัง! หากท่านถูกชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกหมอเส็งพร้อมกับการแนะนำให้เปิดร้านสมุนไพรหมอเส็ง โดยที่ท่านยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ใดที่เกียวข้องกับธุรกิจหมอเส็งมากพอ ท่านกำลังอยู่กับผู้แนะนำหรืออัพไลน์ที่คิดหาประโยชน์จากท่านแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าเจอแบบนี้รีบปลีกตัวออกมาให้เร็วที่สุด อย่าทำงานร่วมด้วยเด็ดขาด

สิ่งที่เราได้แนะนำไปเป็นสิ่งที่สั่งสมจากประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจเครือข่าย อีกทั้งยังได้พบเห็นนักธุรกิจหมอเส็งที่เลือกทำงานร่วมกับคนที่เอารัดเอาเปรียบและหาประโยชน์จากดาวไลน์ อย่างเช่น การขอยืม PV การขอยืมผลิตภัณฑ์ไปขายก่อนโดยไม่ได้ชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งเราไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับใครที่ต้องการทำธุรกิจหมอเส็งอีกแล้ว รวมถึงท่านด้วย!

เลือกเราเป็นผู้แนะนำของท่าน

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยสำคัญมากอย่างหนึ่งของการเริ่มทำธุรกิจหมอเส็งที่ต้องเลือกให้ดี คือ ทีมงานที่ท่านจะร่วมทำงานด้วย เราขออาสาเป็นผู้แนะนำของท่านและนำพาท่านทำธุรกิจหมอเส็งอย่างถูกวิธี ร่วมทีมกับเรา