การจัดส่งและอัตราค่าจัดส่ง

เราส่งสินค้าทางไปรษณีย์ค่ะ ตรวจสอบวิธีการจัดส่ง และอัตราค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์หมอเส็งทางไปรษณีย์ได้ตามตารางค่ะ

ผลิตภัณฑ์หมอเส็งวิธีจัดส่งจำนวน (กล่อง, ชุด)
1 234 ขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์ขนาด 750 cc. (ขวดใหญ่ x 1 ขวด)EMS100 บาทฟรี!ฟรี!ฟรี!
ผลิตภัณฑ์ขนาด 100 cc. (ขวดเล็ก x 20 ขวด)ลงทะเบียน60 บาท120 บาท150 บาท200 ~
ผลิตภัณฑ์ขนาด 100 แคปซูลEMS50 บาทฟรี!ฟรี!ฟรี!
ยาสีฟันสมุนไพรEMS50 บาท20 บาทฟรี!ฟรี!

หมายเหตุ

*** อัตราค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ขนาด 750 cc. ไม่นับรวม พลูคาวผสมเห็ดหลินจือ ยาสตรีเบอร์ 2 และยาธาตุชนิดน้ำ

*** อัตราค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ขนาด 100 แคปซูล ไม่นับรวม ยาแคปซูลว่านชักมดลูกเบอร์ 2

*** ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุในตาราง เราจะคำนวณตามอัตราของไปรษณีย์ไทย โดยเราจะประเมินน้ำหนัก หลังจากที่ท่านระบุจำนวนสินค้าที่แน่นอน และแจ้งกลับให้ท่านทราบก่อนการโอนเงิน

*** หากท่านสะดวกในการรับสินค้าทางอื่น เช่น รถไฟ รถทัวร์ กรุณาแจ้งให้เราทราบและตกลงกันได้ค่ะ

*** สำหรับลูกค้าต่างประเทศวิธีการจัดส่งจะเป็นไปตามที่เราตกลงกัน ส่วนค่าจัดส่งนั้นหลังจากที่ท่านได้ตกลงซื้อผลิตภัณฑ์หมอเส็งกับทางเราแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลค่ะ