ว่านชักมดลูก 777 ตราหมอเส็ง

ในน้ำยา 7225 มล. มีส่วนประกอบสำคัญ ว่านชักมดลูก 350 กรั…

อ่านต่อคลิก →

ยาแคปซูลว่านชักมดลูกเบอร์ 2 ตราหมอเส็ง

ในยา 245 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประทาน รับประทาน…

อ่านต่อคลิก →

ยาแคปซูลว่านชักมดลูก สูตร-1 ตราหมอเส็ง

ในยา 1,800 กรัม มีส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประทาน รับประท…

อ่านต่อคลิก →

ยาแคปซูลว่านชักมดลูก 222 ตราหมอเส็ง

ในยา 240 กรัม เตรียมจากส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประทาน รั…

อ่านต่อคลิก →

ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูก ตราหมอเส็ง สูตร 3 กลิ่นผลไม้รวม

ในน้ำยา 8,225 ซีซี มีส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประทาน รับป…

อ่านต่อคลิก →

ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร-2 ตราหมอเส็ง

ในน้ำยา 2,050 ซีซี ทำมาจากส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประทาน…

อ่านต่อคลิก →

ยาน้ำว่านชักมดลูก สูตร-1 ตราหมอเส็ง

ในน้ำยา 2,225 ซีซี เตรียมจากส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประท…

อ่านต่อคลิก →

ยาน้ำว่านชักมดลูก 111 ตราหมอเส็ง

ในน้ำยา 1,000 ซีซี มีส่วนประกอบสำคัญ วิธีรับประทาน รับป…

อ่านต่อคลิก →